Svenska Bågskytteförbundet

SÖGBF DM Beridet bågskytte

Distriktsmästerskap

Information

  • Föreningen Horseback Archery Sydskyttarna
  • Vaggerydstravet, Travvägen 7, 567 92 Vaggeryd
  • 2023-09-30

 

  • Aktiv
  • Beridet
  • 0 Distanser / 0 Pilar

Externa Länkar

Distriktsmästerskap 30/9 2023 Hästcentrum Vaggeryd.

Resultat

Totalen (raid + tower)

Junior

🥇 Emilia Carstensen 109,48% 10,94 poäng 21 tavelpoäng

🥈 Agnes Stenhoff 100% 20,47 poäng 16 tavelpoäng

🥉 Hilda Berggren 0% 0 poäng 0 tavelpoäng

 4   Sam Norell 0% 0 poäng 0 tavelpoäng

Totalen senior

🥇 Jens Melander 200% 99,72 poäng 46 tavelpoäng

🥈 Magnus Ottosson  80,891% 40,345 poäng 30 tavelpoäng

🥉 Samuel Almqvist 78,315% 39,06 poäng 48 tavelpoäng

 4   Engla Stenhoff 47,658% 23,77 poäng 35 tavelpoäng

 5   Martin Henningsson 15,099% 7,531 poäng 15 tavelpoäng

 

Raid 233

Junior

🥇 Agnes Stenhoff 100% 20,47 poäng 16 tavelpoäng

🥈 Emilia Carstensen 9,477% 1,94 poäng 11 tavelpoäng

🥉 Hilda Berggren 0% 0 poäng 0 tavelpoäng

 4   Sam Norell 0% 0 poäng 0 tavelpoäng

Senior

🥇 Jens Melander 100% 41,21 poäng 27 tavelpoäng

🥈 Samuel Almqvist 94,75% 39,06 poäng 48 tavelpoäng

🥉 Magnus Ottosson 79,45% 32,75 poäng 24 tavelpoäng

 4   Engla Stenhoff 46,288% 19,08 poäng 25 tavelpoäng

 5    Martin Henningsson 15,01% 6,19 poäng 12 tavelpoäng

 

Tower 90

Junior

🥇 Emilia Carstensen 100% 9 poäng 10 tavelpoäng

🥈 Agnes Stenhoff 0% 0 poäng 0 tavelpoäng

🥉 Hilda Berggren 0% 0 poäng 0 tavelpoäng

Senior

🥇 Jens Melander 100% 58,51 poäng 19 tavelpoäng

🥈 Magnus Ottosson 12,97% 7,595 poäng 6 tavelpoäng

🥉 Engla Stenhoff 8,015% 4,69 poäng 10 tavelpoäng 

 4   Martin Henningsson 2,29% 1,345 poäng 3 tavelpoäng

 

Inskolningsklass raid junior

🥇 Sam Norell

🥇Hilda Berggren

🥉 Denver Stock Götesson

 

 

Sydskyttarnas klubbmästerskap o märkestagning samt SÖGBF DM. När: Lördag 30 september. Var: Vaggerydstravet, Travvägen 7, 567 92 Vaggeryd Det är ingen läskig tävling. Det är lika familjärt som alla våra träningar. Det finns klasser för den som aldrig tidigare har ridit eller skjutit och det finns klasser för de som vill bli världsbäst och för alla däremellan. För den som varken vill skjuta eller rida så finns det så mycket annat trivsamt att bidra med. Varmt välkomna! Klasser: Tower90, raid 233 och raid 23 inskolning KM, DM och märkestagning (gradering) går klass i klass. Inskolningsklass: Får ridas i valfri gångart. Får ridas med draghäst och/ eller medhjälpare. Medhjälparen får hålla/ leda hästen. Guld får den som rider banan i galopp och har minst en tavelträff. Silver får den som rider banan i trav och har minst en tavelträff. Ålderskategorier KM: Ungdomar tom 21 år. Seniorklass 22 år eller äldre. Anmälningsavgift medlem HBAS: 150 kr totalt (för samtliga klasser, fika o lunch) Anmälningsavgift för ej medlem: 300 kr/ klass. Efteranmälan: I mån av plats. Tillkommer förseningsavgift 200kr. Anmälan: Senast 22 september till sydskyttarna@gmail.com Märk: Namn, personnummer, telefonnummer, KM och/ eller DM, MÄRKE eller INSKOLNING samt klass/ klasser och hästens namn och vem den ev delas med. Om du vill rida som vänsterskytt måste detta anmälas här. Sista betalningsdag: 30/9. Därefter tillkommer förseningsavgift på 500kr/ ryttare. Betalas till bg 5769-6312 eller Swish till 123 296 57 96. Märk: KM och/ eller DM Frågor: Lisa Klasson 073-572 58 10 Ryttarbrev: Skickas via mail ca en vecka före start. Ryttarmöte är obligatoriskt. Startordning: Lottas men hästägare som lånar ut sin häst har rätt att starta före medryttare. Startordningen i inskolningsklass är fri, hör av er om önskemål finns. Hyra häst: I första hand tar man själv kontakt med en hästägare. Önskas hjälp med detta meddela det vid anmälan. Hästhyra tävlingsklass från 400kr/ dag. Meddela gärna om du har möjlighet att dela din häst, så försöker vi hjälpa till att förmedla. Obs. Betala INTE avgift för häst vid anmälan. Meny: Klubben bjuder alla medlemmar på sopplunch i klubbstugan. Fika bjuds det också på. Icke medlem: Lunch 60kr, fika 30kr. Banan: Grus. Banan är bandad med plastband. Box ingår för medlem. Hyra box: 200kr Licens: Det behövs ingen tävlingslicens för att delta i KM men du ska ha läst dokumentet ”klar för tävling”. För DM krävs beriden licens. Bild på hästägarförsäkran och pass skall skickas till 073-572 58 10 senast vid ankomst. Prisutdelning: För KM i samband med Sydskyttarnas årsmöte 2024. Domare: Jennie Ottosson och Ninni Stenhoff (level 2full) Lisa Klasson (level 1) Tävlingsledare: Lisa Klasson Foto: Obligatoriskt gruppfoto efter lunch, för samtliga ryttare, hästar och funktionärer o närvarande medlemmar. Ryttare ska deltaga vid fotograferingen i tävlingsklädsel och på sin häst (2:a ryttaren vid sin häst). 
GDPR*. Om någon inte vill bli fotad/ filmad och att vi använder bilderna på sociala medier så meddela oss detta senast i samband med ankomst. Utrustning: Klubbens lånebågar och pilar finns att tillgå. Pantavgift på pilar. 
Diskvalifikation * Behandla hästen inhumant under/ före/ efter tävlingen. * Tävla utan hjälm. * Respektlöst eller dåligt uppförande. 
 Om en tävlande och/eller dennes far, mor, syster, bror, far/morföräldrar, styvföräldrar, styv far- eller morföräldrar, förmyndare eller annan representant(er) uppträder osportsligt kan domaren diskvalificera ekipaget. Regler: • IHAA internationella regler och grenregler gäller. • Säkerhetsväst får bäras om så önskas, men är inget krav. • Tävlingsklädsel: skytt skall bära sin SBF anslutna förenings tävlingströja/ väst alternativt svart eller vit tävlingsskjorta utan reklamtext alternativt traditionell dräkt. *Bilder, videos och dataskyddsförordningen - GDPR Ett fotografi eller en film som innehåller en igenkännbar människa är att betrakta som en personuppgift. För fotografering och hantering av bilder på människor lutar vi oss i första hand mot de två rättsliga grunderna Allmänt intresse eller Samtycke. GDPR. Fotografering och filmning av evenemang Samtycke är inte en rimlig rättslig grund vid fotografering av evenemang, då det är praktiskt omöjligt att samla in det från alla personer på plats. Den rättsliga grunden är därför Allmänt intresse. Syftet är att informera allmänheten om vår verksamhet. Det är också ofta en del av upplevelsen för deltagarna och gäster att kunna få ta del av bilder från tillställningen. Personer som är med på bilderna har ändå rättigheter enligt dataskyddsförordningen och vi som förening en informationsplikt gentemot dem. Bilder på medlemmar o deltagare. Vid fotografering av medlemmar gäller principen Allmänt intresse. Samtycke är enligt Datainspektionen ofta inte lämpligt i föreningsförhållanden. Det kan i en förening vara svårt att visa att samtycket är frivilligt. Att få sin bild publicerad på internet kan av många upplevas som särskilt känsligt. Om någon inte vill bli fotad och att vi använder/ publicerar bilderna på sociala medier så meddela arrangör, tränare, tävlingsledare, styrelsen detta senast i samband med ankomst. Bilder och video delas först och främst inom gruppen som närvarar. Meddela snarast om du önskar att någon bild eller video ska tas bort. Därefter kan föreningen publicera bilder o video på sociala medier och i reklam för föreningen. Som medlem i HBA Sydskyttarna ger du ditt samtycke till att föreningen får dela och använda bilder o videos på sociala medier och vid reklam. Observera att ett samtycke när som helst kan dras tillbaka. Använd hjälm vid all uppsutten tid.