Svenska Bågskytteförbundet

Nivå 1 - Tränarutbildning

Utbildning/Konferens

Information

  • BSK Sturarna
  • Hågavägen 190, 75263 UPPSALA
  • 2024-01-13 - 2024-01-14

 

  • Aktiv
  • Utbildning
  • 0 Distanser / 0 Pilar

Externa Länkar

På uppdrag av NSBF bjuder BSK Sturarna in till Nivå 1 utbildning (tidigare steg 1).

 

Utbildningen bygger på upplevelsebaserat lärande. Du kommer själv att få testa och uppleva skyttets moment med enkel klubbutrustning. Målet med utbildningen är att du efter kursen ska kunna börja använda dina kunskaper och fungera som tränare i din klubb.

 

För att bli godkänd tränare på denna nivå krävs praktik på 20 timmar efter denna helg. Samt att närvara på en uppsamlingsdag som kommer bjudas in till ca 3 månader efter denna helg.

Antal kursdeltagare begränsat till 12st. Program efter anmälan.

 

Kostnad: 1000kr (idrottslyftet kan användas av deltagarnas förening) (inkl. mat och fika mm) Klubbvis betalning till värdklubben BSK Sturarna, Plusgiro: 29 82 21 – 3 eller Swish 123 230 3840

 

Vänligen meddela ev. allergier i samband med anmälan. Utbildningen kommer utgå ifrån material från WA Coach manual 1 https://www.bagskytte.se/for-foreningar/utbildning mm.

Innan kursstart ska den digitala utbildningen ”Ren vinnare” genomföras. Länk: https://renvinnare.se/

Anmälan via webformulär här eller via epost till nsbf@bagskytte.se

Ansvarig utbildare: Per Graeve