Svenska Bågskytteförbundet

Grundutbildning för tränare - bågskytte

Utbildning/Konferens

Information

 • BSK Sturarna
 • IFU Arena, Uppsala
 • 2024-04-14

 

 • Aktiv
 • Utbildning
 • 0 Distanser / 0 Pilar

Externa Länkar

Grundutbildning för tränare - bågskytte

 

Grundutbildningen vänder sig till alla tränare oavsett vilken idrott du är engagerad i, hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen bygger på aktuell forskning och syftar till att ge dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14.

 

Kunskapsförmedling och lärande sker på olika sätt. Du kommer att få tillgång till en utbildningswebb och ett digitalt klassrum som innehåller filmer, kortare texter och reflektionsfrågor. Vid utbildningens träff ligger samtalet till grund för ditt lärande och med hemuppgiften som du genomför i din egen förening får du möjlighet att koppla ihop teorin med ditt praktiska ledarskap. 

 

Utbildningen består av följande delar:

 • Jag och idrottsrörelsen - få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang du verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget
 • Jag och ledarskapet - få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkludering
 • Jag och träningen - få grundläggande kunskap i vad ett holistiskt perspektiv är, så att du praktiskt kan använda dig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar
 • Jag och utövaren - få kunskap som riktar sig till den målgrupp du tränar oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna.

 

Grundutbildningens upplägg: självstudier, träff och hemuppgift

Självstudier genomförs via utbildningswebbens digitala klassrum och med hjälp av häftet ”Reflektionsblad – grundutbildning för tränare”. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen.

Det är obligatorisk närvaro för att bli godkänd på utbildning. 

För din hemuppgift får du välja ett ämne att fördjupa dig i utifrån de valbara teman som finns. Först när du redovisat hemuppgiften kan du bli godkänd på utbildningen.

Utbildningens omfattning: Totalt cirka 25 timmar (bestående av självstudier, träffar, hemuppgift).

 

  • Anton Wahlgren
  • Vid den fysiska kursdagen bjuder vi på lunch.
  • 1800 SEK
  • Är du ledare i en Uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer din förening att få ett ekonomiskt bidrag på 1800 kr från RF-SISU Uppland efter att du slutfört utbildning. Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta om och hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.