Svenska Bågskytteförbundet

Tillbaka
Björkträffen
Umeå Bågskytteklubb
Nationell tävling
SBF 1440 2023-06-10 / 2023-06-10
Antal mål 0
Under 13 Men
Under 16 Men
Under 21 Women
Men
50+ Men
60+ Men
Totalt
Barebow 0 2 1 2 1 0 6
Recurve 0 0 0 0 0 1 1
Traditional 1 0 0 2 0 0 3
Totalt 1 2 1 4 1 1 10