Svenska Bågskytteförbundet

Tillbaka
TorsdagsRacet 4 (cybertävling)
Helsingborgs BSK
Nationell tävling
SBF 70/50 2023-04-20 / 2023-04-20
Antal mål 0
Under 16 Men
Under 16 Women
Under 21 Men
Under 21 Women
Men
Women
60+ Men
60+ Women
Totalt
Barebow 0 0 0 0 2 1 1 0 4
Compound 0 1 0 0 5 0 1 0 7
Longbow 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Recurve 1 1 1 2 10 7 1 1 24
Traditional 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totalt 1 2 1 2 19 8 3 1 37