Svenska Bågskytteförbundet

Tävlingsstarter

2021
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
581
302
0
316
647
1846
Norrbottens Bågskytteförbund
8
6
0
3
5
22
Skånes Bågskytteförbund
28
24
0
14
105
171
Västerbottens Bågskytteförbund
0
3
0
0
0
3
Östergötlands Bågskytteförbund
26
27
0
32
77
162
Västra Götalands Bågskytteförbund
108
55
0
35
79
277
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
87
34
0
26
62
209
Västra Svealands BF
22
14
0
12
60
108
Östra Svealands Bågskytteförbund
173
58
0
74
86
391
Norra Svealands Bågskytteförbund
70
48
0
1
34
153
Södra Norrlands Bågskytteförbund
56
29
0
11
16
112
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
3
4
0
108
123
238
2020
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
112
300
52
2452
1002
3918
Norrbottens Bågskytteförbund
0
2
0
20
34
56
Skånes Bågskytteförbund
4
12
0
334
151
501
Västerbottens Bågskytteförbund
0
0
0
4
3
7
Östergötlands Bågskytteförbund
30
37
0
138
82
287
Västra Götalands Bågskytteförbund
9
33
0
345
66
453
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
41
18
0
202
58
319
Västra Svealands BF
3
14
0
194
116
327
Östra Svealands Bågskytteförbund
20
155
52
488
110
825
Norra Svealands Bågskytteförbund
5
21
0
106
31
163
Södra Norrlands Bågskytteförbund
0
8
0
117
45
170
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
0
0
0
504
306
810
2019
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
2484
944
359
5120
2062
10969
Norrbottens Bågskytteförbund
45
11
7
97
45
205
Skånes Bågskytteförbund
321
71
34
724
399
1549
Västerbottens Bågskytteförbund
1
16
7
39
48
111
Östergötlands Bågskytteförbund
109
80
45
374
225
833
Västra Götalands Bågskytteförbund
339
145
87
548
147
1266
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
401
76
25
407
167
1076
Västra Svealands BF
54
82
41
350
140
667
Östra Svealands Bågskytteförbund
692
297
85
1216
326
2616
Norra Svealands Bågskytteförbund
261
109
12
356
127
865
Södra Norrlands Bågskytteförbund
243
37
14
342
73
709
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
18
20
2
667
365
1072
2018
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
2389
1039
283
4958
1701
10370
Norrbottens Bågskytteförbund
33
12
0
96
30
171
Skånes Bågskytteförbund
245
55
26
674
330
1330
Västerbottens Bågskytteförbund
2
8
0
40
17
67
Östergötlands Bågskytteförbund
72
49
21
415
181
738
Västra Götalands Bågskytteförbund
396
199
57
530
84
1266
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
357
115
29
521
166
1188
Västra Svealands BF
59
101
42
259
156
617
Östra Svealands Bågskytteförbund
631
262
87
1017
260
2257
Norra Svealands Bågskytteförbund
269
159
10
387
104
929
Södra Norrlands Bågskytteförbund
260
33
10
309
59
671
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
65
46
1
710
314
1136
2017
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
2146
841
389
3794
1814
8984
Norrbottens Bågskytteförbund
40
16
3
47
43
149
Skånes Bågskytteförbund
238
55
58
435
299
1085
Västerbottens Bågskytteförbund
1
1
0
31
22
55
Östergötlands Bågskytteförbund
110
43
38
347
150
688
Västra Götalands Bågskytteförbund
344
152
80
366
61
1003
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
372
116
46
514
176
1224
Västra Svealands BF
75
86
67
236
116
580
Östra Svealands Bågskytteförbund
526
201
54
819
267
1867
Norra Svealands Bågskytteförbund
225
119
27
289
142
802
Södra Norrlands Bågskytteförbund
193
41
15
315
107
671
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
22
11
1
395
431
860
2016
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
2059
770
207
1809
989
5834
Norrbottens Bågskytteförbund
42
23
4
22
20
111
Skånes Bågskytteförbund
114
31
8
48
50
251
Västerbottens Bågskytteförbund
0
0
0
2
1
3
Östergötlands Bågskytteförbund
80
28
12
212
103
435
Västra Götalands Bågskytteförbund
248
127
31
143
52
601
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
393
79
26
283
114
895
Västra Svealands BF
106
77
20
90
124
417
Östra Svealands Bågskytteförbund
632
254
59
539
240
1724
Norra Svealands Bågskytteförbund
227
88
22
139
62
538
Södra Norrlands Bågskytteförbund
159
47
21
180
68
475
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
58
16
4
151
155
384
2015
3D
Field
Hunting
Indoor
Outdoor
Total
Totalt
0
71
0
141
0
212
Norrbottens Bågskytteförbund
0
4
0
0
0
4
Skånes Bågskytteförbund
0
3
0
0
0
3
Östergötlands Bågskytteförbund
0
2
0
53
0
55
Västra Götalands Bågskytteförbund
0
21
0
5
0
26
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
0
8
0
27
0
35
Västra Svealands BF
0
6
0
26
0
32
Östra Svealands Bågskytteförbund
0
18
0
28
0
46
Norra Svealands Bågskytteförbund
0
7
0
0
0
7
Södra Norrlands Bågskytteförbund
0
2
0
0
0
2
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
0
0
0
2
0
2