Svenska Bågskytteförbundet

Tävlingsstarter

2019
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
43
10
7
73
40
173
Skånes Bågskytteförbund
320
71
34
462
379
1266
Västerbottens Bågskytteförbund
1
15
7
21
46
90
Östergötlands Bågskytteförbund
109
78
45
228
216
676
Västra Götalands Bågskytteförbund
337
143
87
336
140
1043
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
399
73
25
225
161
883
Västra Svealands BF
54
81
40
199
134
508
Östra Svealands Bågskytteförbund
687
295
85
719
318
2104
Norra Svealands Bågskytteförbund
258
105
12
231
125
731
Södra Norrlands Bågskytteförbund
241
35
14
275
72
637
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
18
20
2
410
349
799
Totalt
2467
926
358
3179
1980
8910
2018
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
33
12
0
96
30
171
Skånes Bågskytteförbund
245
55
26
674
330
1330
Västerbottens Bågskytteförbund
2
8
0
40
17
67
Östergötlands Bågskytteförbund
72
49
21
415
181
738
Västra Götalands Bågskytteförbund
396
199
57
530
84
1266
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
357
115
29
521
166
1188
Västra Svealands BF
59
101
42
259
156
617
Östra Svealands Bågskytteförbund
631
262
87
1017
260
2257
Norra Svealands Bågskytteförbund
269
159
10
387
104
929
Södra Norrlands Bågskytteförbund
260
33
10
309
59
671
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
65
46
1
710
314
1136
Totalt
2389
1039
283
4958
1701
10370
2017
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
40
16
3
47
43
149
Skånes Bågskytteförbund
238
55
58
435
299
1085
Västerbottens Bågskytteförbund
1
1
0
31
22
55
Östergötlands Bågskytteförbund
110
43
38
347
150
688
Västra Götalands Bågskytteförbund
344
152
80
366
61
1003
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
372
116
46
514
176
1224
Västra Svealands BF
75
86
67
236
116
580
Östra Svealands Bågskytteförbund
526
201
54
819
267
1867
Norra Svealands Bågskytteförbund
225
119
27
289
142
802
Södra Norrlands Bågskytteförbund
193
41
15
315
107
671
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
22
11
1
395
431
860
Totalt
2146
841
389
3794
1814
8984
2016
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
42
23
4
22
20
111
Skånes Bågskytteförbund
114
31
8
48
50
251
Västerbottens Bågskytteförbund
0
0
0
2
1
3
Östergötlands Bågskytteförbund
80
28
12
212
103
435
Västra Götalands Bågskytteförbund
248
127
31
143
52
601
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
393
79
26
283
114
895
Västra Svealands BF
106
77
20
90
124
417
Östra Svealands Bågskytteförbund
632
254
59
539
240
1724
Norra Svealands Bågskytteförbund
227
88
22
139
62
538
Södra Norrlands Bågskytteförbund
159
47
21
180
68
475
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
58
16
4
151
155
384
Totalt
2059
770
207
1809
989
5834
2015
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
0
4
0
0
0
4
Skånes Bågskytteförbund
0
3
0
0
0
3
Östergötlands Bågskytteförbund
0
2
0
53
0
55
Västra Götalands Bågskytteförbund
0
21
0
5
0
26
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
0
8
0
27
0
35
Västra Svealands BF
0
6
0
26
0
32
Östra Svealands Bågskytteförbund
0
18
0
28
0
46
Norra Svealands Bågskytteförbund
0
7
0
0
0
7
Södra Norrlands Bågskytteförbund
0
2
0
0
0
2
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
0
0
0
2
0
2