Svenska Bågskytteförbundet

Tävlingsstarter

2019
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
38
10
6
63
40
157
Skånes Bågskytteförbund
252
71
0
417
379
1119
Västerbottens Bågskytteförbund
1
11
7
21
41
81
Östergötlands Bågskytteförbund
91
78
28
220
213
630
Västra Götalands Bågskytteförbund
273
101
0
320
140
834
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
306
73
0
199
161
739
Västra Svealands BF
36
81
1
193
133
444
Östra Svealands Bågskytteförbund
614
251
0
622
290
1777
Norra Svealands Bågskytteförbund
236
105
0
199
92
632
Södra Norrlands Bågskytteförbund
222
30
0
252
66
570
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
17
7
0
364
329
717
Totalt
2086
818
42
2870
1884
7700
2018
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
33
12
0
96
30
171
Skånes Bågskytteförbund
245
55
26
674
330
1330
Västerbottens Bågskytteförbund
2
8
0
40
17
67
Östergötlands Bågskytteförbund
72
49
21
415
181
738
Västra Götalands Bågskytteförbund
396
199
57
530
84
1266
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
357
115
30
521
166
1189
Västra Svealands BF
59
101
42
259
156
617
Östra Svealands Bågskytteförbund
631
262
87
1017
260
2257
Norra Svealands Bågskytteförbund
269
159
10
387
104
929
Södra Norrlands Bågskytteförbund
260
33
10
309
59
671
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
65
46
1
710
314
1136
Totalt
2389
1039
284
4958
1701
10371
2017
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
40
16
3
47
43
149
Skånes Bågskytteförbund
238
55
58
435
299
1085
Västerbottens Bågskytteförbund
1
1
0
31
22
55
Östergötlands Bågskytteförbund
110
43
38
347
150
688
Västra Götalands Bågskytteförbund
344
152
80
366
61
1003
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
372
116
46
514
176
1224
Västra Svealands BF
75
86
67
236
116
580
Östra Svealands Bågskytteförbund
526
201
54
819
267
1867
Norra Svealands Bågskytteförbund
225
119
27
289
142
802
Södra Norrlands Bågskytteförbund
193
41
15
315
107
671
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
22
11
1
395
431
860
Totalt
2146
841
389
3794
1814
8984
2016
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
42
23
4
22
20
111
Skånes Bågskytteförbund
114
31
8
48
50
251
Västerbottens Bågskytteförbund
0
0
0
2
1
3
Östergötlands Bågskytteförbund
80
28
12
212
103
435
Västra Götalands Bågskytteförbund
248
127
31
143
52
601
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
393
79
26
283
114
895
Västra Svealands BF
106
77
20
90
124
417
Östra Svealands Bågskytteförbund
632
254
59
539
240
1724
Norra Svealands Bågskytteförbund
227
88
22
139
62
538
Södra Norrlands Bågskytteförbund
159
47
21
180
68
475
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
58
16
4
151
155
384
Totalt
2059
770
207
1809
989
5834
2015
Region
3D
Fält
Jakt
Inomhus
Utomhus
Totalt
Norrbottens Bågskytteförbund
0
4
0
0
0
4
Skånes Bågskytteförbund
0
3
0
0
0
3
Östergötlands Bågskytteförbund
0
2
0
53
0
55
Västra Götalands Bågskytteförbund
0
21
0
5
0
26
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
0
8
0
27
0
35
Västra Svealands BF
0
6
0
26
0
32
Östra Svealands Bågskytteförbund
0
18
0
28
0
46
Norra Svealands Bågskytteförbund
0
7
0
0
0
7
Södra Norrlands Bågskytteförbund
0
2
0
0
0
2
Mellersta Norrlands Bågskytteförbund
0
0
0
2
0
2