Svenska Bågskytteförbundet

JSM Inne 2023
Svenskt mästerskap
Arrangör
BK Friskyttarna
Plats
Maxihallen, Drakengatan 5, 60209 Norrköping
Datum
2023-03-25 - 2023-03-26
Ronder
SBF 12/18 60 pil
Distanser/Pilar
2 Distanser / 60 Pilar
Information
Rapport
RU13M - Recurve Under 13 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Medel
10
9
1
236
237
473
7,88
6
13
2
222
226
448
7,47
3
15
3
200
237
437
7,28
7
14
4
RU16M - Recurve Under 16 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Kvart
Semi
Final
1
9,22
28
22
2
8,78
11
30
3
7,95
10
12
4
7,82
9
16
5
7,82
10
12
-
-
RU16W - Recurve Under 16 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
8-del
Kvart
Semi
Final
1
8,6
16
27
2
8,23
16
12
3
9,17
25
22
4
8,62
20
17
5
8,23
12
19
-
-
6
7,32
3
12
-
-
7
6,25
5
3
-
-
8
7,2
3
11
-
-
9
6,52
4
8
-
-
-
9
6,9
3
12
-
-
-
9
7,95
8
11
-
-
-
RU21M - Recurve Under 21 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
8-del
Kvart
Semi
Final
1
9,42
37
19
2
9,37
28
26
3
7,52
7
8
4
7,75
12
13
5
7,65
6
12
-
-
6
7,35
2
14
-
-
7
8,2
13
17
-
-
8
8,25
15
15
-
-
9
6,95
5
12
-
-
-
9
8,47
11
23
-
-
-
9
8
8
21
-
-
-
9
8,55
17
14
-
-
-
9
8,25
7
21
-
-
-
9
8,8
21
19
-
-
-
9
8,4
13
21
-
-
-
RU21W - Recurve Under 21 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
8-del
Kvart
Semi
Final
1
8,47
18
15
2
9,1
28
21
3
8,53
19
9
4
8,37
9
23
5
8,27
15
13
-
-
6
8,03
8
15
-
-
7
7,82
10
17
-
-
8
8,37
12
20
-
-
9
6,58
5
4
-
-
-
9
5,9
5
10
-
-
-
9
6,12
5
5
-
-
-
9
8,02
5
14
-
-
-
BU13M - Barebow Under 13 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Medel
10
9
1
257
248
505
8,42
11
18
2
233
241
474
7,9
7
16
3
229
222
451
7,52
6
11
4
222
223
445
7,42
6
10
5
214
206
420
7
1
19
6
197
207
404
6,73
3
9
7
166
168
334
5,57
1
6
BU13W - Barebow Under 13 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Medel
10
9
2
233
213
446
7,43
9
9
3
208
203
411
6,85
1
7
4
172
166
338
5,63
4
5
BU16M - Barebow Under 16 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
16-del
8-del
Kvart
Semi
Final
1
8,55
18
15
2
8,42
10
24
3
8,12
6
20
4
8,15
7
24
5
8,38
16
19
-
-
6
8,33
13
19
-
-
7
6,8
5
6
-
-
8
6,9
3
13
-
-
9
4,85
2
4
-
-
-
9
6,13
6
9
-
-
-
9
6,37
2
12
-
-
-
9
6,13
2
6
-
-
-
9
6,78
4
9
-
-
-
9
6,48
3
5
-
-
-
9
7,82
9
22
-
-
-
9
6,92
4
9
-
-
-
17
5,7
2
10
-
-
-
-
BU16W - Barebow Under 16 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
16-del
8-del
Kvart
Semi
Final
1
8,33
14
21
2
7,37
7
10
3
8,38
14
15
4
7,98
11
15
5
7,9
4
16
-
-
6
8,48
15
18
-
-
7
7,98
10
18
-
-
8
7,57
9
14
-
-
9
5,32
3
4
-
-
-
9
6,38
1
6
-
-
-
9
5,7
1
2
-
-
-
9
7,37
6
15
-
-
-
9
6,03
3
7
-
-
-
9
6,75
6
10
-
-
-
9
6,3
2
9
-
-
-
9
6,88
6
12
-
-
-
17
4,42
2
5
-
-
-
-
17
5,8
2
5
-
-
-
-
17
5,82
5
5
-
-
-
-
17
5,18
1
7
-
-
-
-
BU21M - Barebow Under 21 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Kvart
Semi
Final
1
8,72
15
24
2
8,48
14
14
3
6,78
1
11
4
5,82
1
8
5
6,42
3
8
-
-
6
4,48
1
4
-
-
7
4,37
0
3
-
-
8
5,13
3
2
-
-
BU21W - Barebow Under 21 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
8-del
Kvart
Semi
Final
1
7,73
9
13
2
7,82
6
13
3
7,58
6
14
4
7
3
9
5
5,73
4
8
-
-
6
3,77
1
1
-
-
7
7,3
7
9
-
-
8
6,17
2
7
-
-
9
2,48
1
1
-
-
-
9
4,83
3
2
-
-
-
CU16M - Compound Under 16 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Semi
Final
1
9,2
17
38
2
8,73
7
35
3
8,67
7
35
4
6,55
0
21
CU16W - Compound Under 16 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Semi
Final
1
9,27
20
37
2
8,98
17
35
3
9,08
10
46
CU21M - Compound Under 21 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Semi
Final
1
9,1
13
41
2
8,98
13
34
3
8,8
9
36
CU21W - Compound Under 21 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Kvart
Semi
Final
1
9,37
22
38
2
9,47
29
30
3
9,17
12
46
4
9,32
21
37
5
8,72
6
35
-
-
5
8,55
8
24
-
-
7
8,43
7
27
-
-
8
8,4
4
29
-
-
LU16M - Longbow Under 16 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
1
2
Totalt
Medel
10
9
1
225
228
453
7,55
5
15
LU16W - Longbow Under 16 Women
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Semi
Final
1
8,07
12
11
2
7,37
7
10
3
7,22
3
14
4
6,25
1
6
LU21M - Longbow Under 21 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Semi
Final
1
7,23
4
11
2
7,32
6
11
TU16M - Traditional Under 16 Men
Rang
Skytten
Klubb
Underklass
Kvalificering
Medel
10
9
Semi
Final
1
7,23
4
14